Prenumerationsvillkor

Gäller from 2021-08-01

Här presenteras de allmänna villkor för prenumeration, betalning, m.m. som företaget Ny Teknik News AB (nedan Ny Teknik) tillämpar och som godkänns av Dig genom prenumeration/betalning av prenumeration.

Tjänsterna

Ny Teknik erbjuder inom ramen för Tjänsterna tre typer av prenumerationer:

  • Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av Ny Tekniks digitala Tjänster inklusive nyhetsbrev med e-post.
  • Prenumerationer som ger leverans av papperstidning och nyhetsbrev med e-post.
  • Prenumerationer som ger tillgång till en eller flera av Ny Tekniks digitala Tjänster samt leverans av papperstidning och nyhetsbrev med e-post.

I samtliga prenumerationer ingår olika typer av nyhetsbrev som är en del av prenumerationen. Det innebär även att du som kund kommer att erhålla marknadsföring med e-post. Du kan enkelt avregistrera dig från dessa utskick i den avregistreringslänk som finns med i varje utskick.

Tillsvidareprenumeration

Prenumerationsformen hos Ny Teknik är tillsvidareprenumeration, vilket innebär att prenumerationen beställs och levereras för den tidsperiod som avtalats med automatisk förnyelse till samma periodlängd om du inte själv säger upp prenumerationen senast sju (7) dagar innan avtalsperiodens slut. Utebliven betalning eller returnerad tidning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration

Vid denna prenumerationsform levereras tidningen endast under den period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att fortsätta prenumerationen även efter denna period, vänligen hör av dig till oss minst en vecka i förväg.

Betalning

Betalning av Tjänsterna genomförs av Ny Tekniks samarbetspartners Adyen, Billecta och Klarna. Prenumeration av Ny Teknik Tjänster betalas i förskott där du kan välja att betala genom faktura, e-faktura, e-postfaktura, kortbetalning, eller autogiro. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. Vid utebliven betalning har Ny Teknik rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader.

Återbetalning medges inte när prenumerationen sägs upp i förtid.

Alla priser som anges är inklusive moms. Har du en utlandsprenumeration på papperstidning tillkommer portotillägg.

Fakturaköp

Vid betalning genom pappersfaktura som skickas till vald fakturaadress tillkommer en fakturaavgift på femtio (50) SEK på faktura. Observera att du kan byta till något av de avgiftsfria alternativen e-faktura, e-postfaktura, kortbetalning eller autogiro.

Betalning med autogiro

Betalning med autogiro innebär att angivet konto debiteras månadsvis alternativt årsvis beroende på erbjudande som du accepterat samt att prenumerationen löper enligt ovan under rubriken Tillsvidareprenumeration. Efter din anmälan om autogiro behöver Ny Teknik/Billecta ditt och bankens medgivande. Om Ny Teknik/Billecta inte erhåller ett sådant medgivande inom sju (7) dagar från din begäran att betala med autogiro erhåller du istället en vanlig faktura, med för fakturaköp gällande betalningsvillkor (enligt punkten Fakturaköp ovan).

E-faktura

Vid betalning via e-faktura får du en elektronisk faktura genom din internetbank. Vi tar inte ut någon avgift vid detta betalsätt. Du måste själv anmäla till din bank att du önskar att använda e-faktura.

E-postfaktura

Du som vill kan även få din faktura skickad via e-post. Vid detta betalsätt tar vi inte ut någon avgift. Kontakta vår kundtjänst för byte till e-postfaktura.

Kortbetalning

Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Vi lagrar inte kortnummer, men dock sådana uppgifter om ditt kort som behövs för att möjliggöra fortsatta betalningar samt förenkla framtida köp av våra Tjänster. Om vi inte lyckas att debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs tre (3) nya försök under de tre (3) nästkommande dagarna. Dag fyra (4) skickas en påminnelsefaktura till din registrerade adress. Du kan alltid logga in på och uppdatera din kortinformation.

Betalning via Klarna

Tillsammans med Klarna erbjuder vi olika betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna. Har du tidigare använt Klarnas betallösningar finns vissa uppgifter om dig förifyllda och du behöver endast godkänna betalningen med Mobilt BankID. Sedan du har identifierats eller registrerat dina uppgifter visas vilka betalningsalternativ som är tillgängliga, såsom betalning med kort eller faktura. De alternativ som erbjudas kan växla från tid till annan. Läs mer om Klarna på www.klarna.com/se och se deras användarvillkor på www.klarna.com/se/villkor.

Volymrabatt

Ny Teknik erbjuder volymrabatter vid köp av fler prenumerationer vid samma tillfälle. Volymrabatten gäller under ett års tid från prenumerationens startdatum. Det är möjligt att uppgradera din prenumeration under avtalstiden, däremot inte nedgradera till lägre volymer.

Digital prenumeration

En digital prenumeration på Ny Teknik innebär att du får tillgång till Ny Tekniks innehåll i digital form. Den digitala produkten kan distribueras i olika format och görs tillgänglig via dina digitala enheter genom ett användarkonto. Din digitala prenumeration/användarkonto är strikt personligt och får under inga omständigheter delas av flera individer eller på annat sätt användas för att sprida innehåll. Ny Teknik har rätt att stänga av konton vid missbruk

En digital prova på-prenumeration övergår vid periodens slut automatiskt till en löpande prenumeration till ordinarie pris såvida du inte säger upp din prenumeration innan prova på-periodens slut.

Papperstidning

Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Ditt första nummer kommer inom ca 10 dagar beroende på utgivningsplanen. Vi ber dig att kontakta oss snarast vid eventuella störningar. Ny Tekniks ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen som anmälts av dig inom fem (5) dagar från aktuell utgivningsdag. Prenumerationen förlängs efter anmälan med motsvarande antal utgåvor. På de orter som har postutdelning styrs utdelningen av varannandagsutdelning som ger utdelaren rätt att leverera tidningen upp till fyra dagar från inlämning.

Adressändring och uppehåll

Adressändring av din prenumeration bör anmälas minst 10 dagar förväg. Vi kan inte göra tillfälliga uppehåll på vare sig pappers- eller digitala prenumerationer.

Leverans till utlandet

Vid leverans till utlandsadress tillkommer en extra avgift. Ny Teknik reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet.

Upphovsrätt

En prenumeration medför ingen rätt att kopiera, distribuera, mejla, publicera, eller modifiera innehåll annat än vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

Allt material i Innehållet är föremål för upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Kunden får genom sin prenumeration inga som helst rättigheter till sådant material, inbegripet texter, bilder, kännetecken och varje annat material av redaktionell eller annan natur som publiceras i Innehållet. Varje form av vidarebefordring eller annat tillgängliggörande för annan än behörig användare samt varje form av exemplarframställning är otillåten om inte Ny Teknik i förväg skriftligen och uttryckligen samtyckt därtill.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar alla kunduppgifter elektroniskt för att fullgöra kundrelationer såsom leverans av produkter, fakturering, analys samt marknadsföring av egna och andras produkter. Läs mer om hur Ny Teknik behandlar dina personuppgifter på www.nyteknikgroup.se/personuppgifter/.

Cookies

Behandling av cookies beskrivs i sin helhet på www.nyteknikgroup.se/cookies/.

Information om ångerrätt

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, så har du rätt att ångra Ditt köp. Du ska då meddela oss inom 14 dagar från det att du har erhållit första numret av tidningen, eller vid Digital prenumeration inom 14 dagar från Din beställning. Om prenumerationen redan är betald kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Om du har betalat med kontokort så sätts pengarna in på samma kort som du använde vid betalningen. Kontakta Ny Tekniks kundtjänst för att åberopa din ångerrätt. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Ny Teknik förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid som du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Kontakta oss

Adressändring eller anmälan om utebliven tidning m.m. gör du genom att ringa vår personliga kundservice på telefon 010-182 22 99.

Uppsägning av prenumeration

Uppsägning av din prenumeration ska ske senast sju (7) dagar innan avtalsperiodens slut. Prenumerationen kan inte sägas upp förrän den avtalade bindningstiden löpt ut. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Vi tar emot uppsägning per telefon 010-182 22 99 helgfria vardagar 8-18. Du kan även skicka in din uppsägning i inloggat läge via Mina sidor.

Förändringar i Ny Tekniks erbjudande

Ny Teknik kan när som helst och utan föregående information besluta om att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I så fall förbehåller sig Ny Teknik rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du fått information om detta, t.ex. genom meddelande till registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalas i förskott för Tjänsterna kommer i så fall att föras över till någon annan av Ny Tekniks Tjänster eller återbetalas till dig.

Ändringar i prenumerationsvillkoren

Ny Teknik har rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller i dessa Prenumerationsvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen slår i kraft.

Lagval och tvist

Svensk lag skall tillämpas på Tjänsterna och dessa Prenumerationsvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Prenumerationsvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan ock så vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter:
Ny Teknik News AB
Postadress: Box 6323, 102 35 STOCKHOLM
Besöksadress: Birkagatan 16C, Stockholm
kundservice@nyteknikgroup.se
Org. nr 559034-8594