Copyright

Innehållet på webbsidan nyteknikgroup.se är skyddad av svensk upphovsrättslag.

Användandet av material som loggor är tillåtet för journalistiskt eller utbildande ändamål, under villkoret att källan är angiven.

Att länka till nyteknikgroup.se från andra webbsidor är tillåtet. Dock bör god sed följas. En länkad sida från nyteknikgroup.se måste visas i sin helhet och på samma sätt som ett besök direkt till nyteknikgroup.se. Ny Teknik Group svarar gärna på frågor gällande länkning till nyteknikgroup.se.

Sidorna från nyteknikgroup.se får läsas, utforskas och skrivas ut för användarens enskilda bruk och sidorna får även, i detta ändamål, skickas via e-post eller på annat sätt delas med andra personer.

Varumärken

Ny Teknik Group och andra varumärken inom Ny Teknik Group Sverige AB är skyddade varumärken och företagsnamn.

Disclaimer

Ny Teknik Group strävar på alla sätt till att enbart korrekt och pålitlig information publiceras på webbsida. Dock finns inga absoluta garantier att korrekt och pålitlig information alltid publiceras på webbsida eller information som kan hämtas via denna. Ny Teknik Groups mål är att nyteknikgroup.se ständigt är tillgänglig men kan inte stå till svars för tillgängligheten till webbsidan. Ny Teknik Group förbehåller sig även rätten till att göra ändringar på webbsidan.

På webbsidan kan det finnas länkar till innehåll på andra webbsidor ägda och hanterade av tredje part. När användare flyttas till en extern webbsida måste användaren granska och godkänna tredje parts villkor innan användaren börjar använda sidorna. Ny Teknik Group har ingen möjlighet att kontrollera innehållet på dessa webbsidor som har publicerats av annan part än Ny Teknik Group och Ny Teknik Group ansvarar inte för innehåller på dessa sidor. Ny Teknik Group naturliga strävan är att endast tillhandahålla länkar till webbsidor som är kända och med trovärdig källa.

Ny Teknik Group är inte ansvarig för någon skada som uppstår direkt eller indirekt från användningen av nyteknikgroup.se eller dess innehåll.