Så jobbar vi

Vi jobbar med att producera och sprida innehåll för dig som kund. Ibland kanske det finns en hel del innehåll som behöver inventeras och paketeras om och i vissa fall måste vi börja från början.

Våra experter skriver artiklar, bloggposter, guider, whitepapers, och vi producerar explainerfilmer och en mängd olika videoformat. Allt för att kunna erbjuda dig exakt den kompetens som du behöver just nu till ett bra pris.

Insikter
Insikter

Grunden till att skapa en framgångsrik strategi för modern marknadsföring är att förstå sin målgrupp. Genom att förstå deras drivkrafter kan vi kommunicera med dom på rätt sätt. De frågor vi måste har svar på är: Vilka är dom? Vad är de intresserade av? Hur ser deras yrkesroll ut? Vilka medier, sajter och kanaler är de intresserade av och följer? Sedan kartlägger vi vägen från uppmärksamhet, via intresse till efterfrågan och köp. Det som man ofta beskriver som köpresan.

Planering
Planering

I olika delar av den digitala resan fram till ett köp, eller till det att man söker ett jobb, ställer kunden och den arbetssökande olika frågor och söker efter information. Vi tar reda på vad och utifrån dessa insikter kan vi ta fram en innehållsplan som möter intresset och behovet av information, tips och inspiration.

Nästa steg är kartlägga det innehåll som redan finns och ta reda på hur det motsvarar behovet i olika stadier på köpresan. Vi hjälper till att ompaketera innehåll som ni redan har och kompletterar med nytt innehåll om det behövs. Allt beroende på dina affärsmål.

Produktion
Produktion

Vi jobbar en hel del med att producera innehåll inom de områden som du som kund har behov av.

Vi skriver artiklar, bloggposter, guider, whitepapers, infografik och vi producerar explainerfilmer och en mängd olika videoformat. Populära format i modern marknadsföring ppdateras och förändras hela tiden.

Vårt mål är producera innehåll av högsta kvalitet för dig. Vårt stora nätverk av duktiga skribenter, redaktörer, fotografer, videoproducenter, digitala specialister etc säkerställer att vi kan leverera just den kompetens som du som uppdragsgivare kräver.

Spridning
Spridning

Vi hjälper dig att nå ut i de kanaler som är mest relevant för din kampanj och de affärsmål som du har. Det kan var i våra kanaler men även andra kanaler där din målgrupp finns. Vi hanterar köp och produktion av material till alla kanaler. Allt för att förenkla för dig.

Uppföljning
Uppföljning

Alla uppdrag inkluderar att du får löpande rapportering om hur det går så att vi under resan snabbt kan förändra och förbättra olika aktiviteter. Lika väl som att ändra på något som inte går som planera är vi beredda att förstärka sådant som går bra för att få ett ännu bättre resultat.

I slutet får du en smidig slutrapport som du kan använda i din egen rapportering.

Kontakt - Paper Plane

Vill ni nå våra målgrupper?

Vi hjälper dig att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån ditt behov. Kontakta oss idag.