Ny Teknik Group

Vi hjälper professionella att lyckas

Ny Teknik Group är ett mediehus med starka, nischade varumärken. Vi arbetar med magasin och mervärdestjänster digitalt, i pappersform och som event.

Teknikhistoria

För den verkligt
teknikintresserade

Ovärderliga möten

Ovärderliga möten

Sveriges viktigaste beslutsfattare, påverkare och specialister kommer till våra branschledande event. Vi genomför ett flertal seminarium, konferenser och event knutna till våra varumärken.

Våra event

Vi hjälper dig att nå fram

Brand Arena är vårt erbjudande till dig som vill nå beslutsfattare i svenskt näringsliv i en redaktionell miljö.

Brand Arena

Vi hjälper dig att nå fram

Vi hjälper professionella att lyckas

Vi hjälper professionella att lyckas

Ny Teknik Group är Sveriges ledande mediehus för beslutsfattare och ledningsgrupper som vill skapa nya affärer och utvecklas i sin yrkesroll.

Om Ny Teknik Group

Prenumeration och kundservice

Kontakta oss om du har frågor kring din prenumeration, inloggning, adressändring eller vill veta mer om våra varumärken. Väl mött!

Kontakta oss

Prenumeration och kundservice