Nominera Sveriges hetaste startups till 33-listan 2024

Vilka är Sveriges 33 bästa unga teknikbolag 2024? Svaret får måndagen den 2 december 2024 på Clarion Hotel Stockholm – när Ny Teknik presenterar 33-listan 2024. Den 8 februari kan du börja nominera din kandidat till årets upplaga av startup-listan.

33-listan är Sveriges äldsta startuptävling där Ny Teknik sedan 2008 utsett Sveriges hetaste unga teknikbolag.

Kriterierna för att kunna komma med på listan är:

  • Bolaget måste vara svenskt och får inte vara noterat på någon handelsplats.
  • Det får vara max sju år gammalt (grundat 2017 eller senare).
  • Verksamheten ska baseras på en egen teknisk innovation.
  • Affärsidén ska ha internationell potential.

Alla potentiella kandidater måste redogöra för hur deras innovation, affärsmodell eller processer förhåller sig till FN:s hållbarhetsmål.

Så utser vi de 33 bolagen

När nomineringsperioden är över inleds ett omfattande och tidskrävande arbete för Ny Tekniks 33-grupp, som består av journalister på redaktionen.

Mellan 300 och 400 bolag granskas inledningsvis. Den första utgallringen resulterar i en lista på cirka 100 bolag. Ju närmare de 33 slutgiltiga bolagen som teamet kommer desto svårare och intensivare blir arbetet.

Foto: Tobias Ohls

Nominera bolag till 33-listan 2024

Hjälp oss att hitta framtidens bästa techbolag – så att Ny Teknik ännu en gång kan forma Sveriges bästa startuplista.

Tidsplan 33-listan 2024

8 februari. Nomineringsperioden öppnar.

25 april. 33-listan besöker Luleå Science Park Business Talk.

8 maj. Nomineringsperioden stänger.

21 maj. 33-listan besöker Norrköping tillsammans med LEAD på NKPG Tech Day.

23 maj. Vi besök Lund och Ideon Innovation Day.

8 december. Finalevent på Clarion Hotel Stockholm.

Läs mer här.