Arbetarskydd – För de som påverkar arbetsmiljön i praktiken

Arbetarskydd är Sveriges oberoende magasin om arbetsmiljö. Vi bevakar vad som händer kring lagar och regler och hjälper dig med arbetsmiljöansvar att göra rätt när du fattar beslut om arbetsmiljön. Du kan exempelvis vara personalansvarig, skyddsombud, skyddsingenjör eller arbetsmiljöingenjör och produktionsansvarig. 

Arbetarskydd berättar vad som händer inom arbetsmiljöområdet och hur det påverkar dig och din organisation. Vi håller också koll på väckta åtal, meddelade domar, överklaganden och strafförelägganden, samt utdömande av viten och överklaganden i tillsynsärenden. Vi publicerar samtliga arbetsmiljödomar från svenska domstolar. Vi har också koll på skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket. 

Beslutsfattarna inom arbetsmiljö

Vi är Sveriges ledande magasin och nyhetssajt för arbetsmiljö och den rättsliga utvecklingen på arbetsmiljöns område. Till vardags jobbar våra läsare som skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar, eller som inköpare och hr-chefer. De beslutar eller påverkar inköp av personlig skyddsutrustning, belysning, ergonomi samt utbildning- och kursverksamhet inom arbetsmiljöområdet.  

Arbetarskydd bevakar händelserna, förklarar hur nya lagar och föreskrifter påverkar dig och din organisation och ger dig en värdefull omvärldsbevakning. 

De har stort eller avgörande beslutsinflytande över arbetsmiljön, företagstjänster och val av frisk- och hälsovård. 

Källa: Orvesto Näringsliv 2019

Inflytelserika påverkare av företagstjänster

37% har ett avgörande eller ganska stort beslutsinflytande över inköp av företagstjänster.

Rekommenderar leverantörer vid arbetsmiljöinvesteringar

21% utvärderar och rekommenderar leverantörer vid arbetsmiljöinvesteringar, mot 4% av snittsvensken.

Vanliga yrkesroller

Våra läsare har tjänster som CSR-ansvarig, miljöansvarig, utbildningschef, kvalitetschef, fastighetschef och inköpschef.

Inkomst och ålder

De tjänar i genomsnitt 495 600 kr per år och har en snittålder på 44 år.

Branschtillhörighet

De är verksamma inom byggbranschen, tillverkande industri och offentlig verksamhet.

Påverkare inom inköp av skyddsprodukter

De påverkar omgivningen starkt och har ett direkt eller indirekt inflytande vid val av skyddsprodukter – till exempel skyddskläder och skyddsskor.

12 057

Desktop, KIA index unika besökare /vecka 3 2021

8 364

Mobilt, KIA index unika besökare / vecka 3 2021

16 000

Tidningsläsare /utgåva, Orvesto Näringsliv 2023

58%

Arbetar inom Energiförsörjning, tillverknings- eller byggindustrin.

Beslutar om arbetsmiljön

Våra läsare är ledare och specialister som dagligen tar beslut som påverkar företagets arbetsmiljö.

De har stort eller avgörande beslutsinflytande över arbetsmiljön, företagstjänster och val av frisk- och hälsovård.

Källa: Orvesto Näringsliv 2019

Chefsbefattning och/eller personalansvar
47%
Sitter i företagsledningen
23%
De är skyddsombud
12%
Stort eller avgörande beslutsinflytande
62%

Produkt- och prisinformation

Här hittar du detaljerad information om våra målgrupper, våra annonspriser samt utgivningsplaner för Arbetarskydd.

Kontakta oss redan idag!

Med Arbetarskydd kan ditt varumärke bygga en långsiktig relation med våra aktiva läsare alla veckans dagar, oavsett om det är i vårt magasin eller på våra digitala plattformar.