Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk Stockholm

Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk träffas fem gånger om året. Vid varje tillfälle föreläser vår nätverksledare Åsa Erlandsson eller en inbjuden gästföreläsare kring ett aktuellt och kunskapspåfyllande tema för att under den andra halvan av träffen ge dig som deltagare möjlighet att tillsammans med de andra utbyta erfarenheter, ta upp egna case m.m. inom arbetsrättens område. Det är en bra balans mellan teori och praktik och teorin är dessutom väldigt tillämpbar.

Du får fördjupa dig i de arbetsrättsliga frågorna i en mindre grupp. Tillsammans med nätverksledaren träffas ni och du får inspiration, fördjupad kunskap, insikter och konkreta råd och som du kan använda i din organisation.

Ämnena beslutas tillsammans i gruppen utifrån vad som är aktuellt för tillfället eller efterfrågas och blir på detta sätt skräddarsydda efter gruppen och dess sammansättning för tillfället.

Nätverket vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor som t.ex. HR-chef, personalchef, förhandlare eller ombudsman. Gruppen består idag av deltagare från både privat och offentlig sektor. Gruppen är tillräckligt liten för att bjuda in till förtroendefulla samtal men samtidigt tillräckligt stor för att rymma mycket kompetens. I nätverket diskuterar vi svåra frågor i våra verksamheter och delar med oss av erfarenheter och kompetens.

Bli medlem

Som medlem köper du fem tillfällen i rad och det går bra att börja när som helst det passar. Om du inte har möjlighet att gå vid ett tillfälle kan en kollega komma istället.

Erbjudande:

  • Ett års medlemskap med fem nätverksträffar per år (från att du blir medlem och ett år framåt)
  • Frukost, förmiddagsfika och lunch
  • Möjlighet för en kollega att gå i deltagarens ställe

Pris för erbjudandet är 22 995 kr/år + moms.

Vill du anmäla dig eller har frågor:
E-post: mattias.croneborg@nyteknikgroup.se

Pris: 22 995 kr / år + moms

Frukost, fika och lunch är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura innan första träffen. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår oss för information om grupprabatter: mattias.croneborg@nyteknikgroup.se

Lokal
Lag & Avtal/ Ny Teknik Group
Adress: Fleminggatan 7, 106 12, Stockholm

Avbokning och överlåtelse
Du tecknar dig för ett årsmedlemskap i taget från det datum du blir medlem. Medlemskapet kan inte sägas upp förrän de 12 månaderna utlöpt. Om du får förhinder och inte kan delta på en av nätverksträffarna kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Ditt medlemskap förlängs automatiskt om du inte säger upp det två månader innan det går ut.

Betalningsvillkor
Betalning sker för hela året – samtliga 5 träffar – i takt med ny- eller omtecknande av årsmedlemskap.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Ny Teknik Events. Den kan delas med andra företag inom Ny Teknik Group. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Lag & Avtal

Kommande nätverksträffar 2021:
  • 19 februari
  • 12 mars
  • 21 maj

Nätverksledare

Åsa Erlandsson

Åsa Erlandsson

Partner & Advokat Setterwalls

Åsa biträder svenska och utländska arbetsgivare i alla typer av arbetsrättsliga frågor. Hon har stor erfarenhet av rådgivning kring anställningsavtal och anställningars upphörande, inklusive frågor om t. ex. konkurrensklausuler, sekretessbestämmelser, omstruktureringar och företagsöverlåtelser men har också omfattande erfarenhet inom andra arbetsrättsliga områden. Åsas erfarenhet att biträda arbetsgivare i arbetsrättsliga tvister är erkänd och ett särskilt intresse- och expertområde är mångfaldsfrågor och diskrimineringstvister. Åsa har omfattande erfarenhet av att företräda arbetsgivare och andra i processen hos Diskrimineringsombudsmannen men också i tvister mot DO.

Vad säger våra medlemmar?

Johanna Ros, HR-ansvarig, Trygghetsstiftelsen

”Genom deltagande i HR-nätverket håller jag mig á jour med viktiga arbetsrättsliga frågor och får samtidigt möjlighet till erfarenhetsutbyte och vidgade vyer tillsammans med andra HR-chefer. Dessutom har jag vid behov möjlighet att kontakta den som är ansvarig för nätverket i de fall jag har en arbetsrättslig fråga som jag vill bolla med en arbetsrättsexpert”.

Anders Görlinge, HR Business Partner, Sweco HR

”Arbetsrätt är ett komplext område där saker och ting sällan är svart eller vitt. Via mitt deltagande i Lag & Avtals Arbetsrättsliga Nätverk håller jag mig uppdaterad kring vad som händer inom området och har möjlighet att ta del av och bolla aktuella arbetsrättsliga ärenden bland en grupp erfarna HR-kollegor.”

Eva Forslind, förhandlingschef, SJ AB

”Nätverket är lika mycket faktapåfyllning i arbetsrättsliga frågor som en unik möjlighet att ge och få ur en aldrig sinande bank av erfarenheter från både nätverksledaren och deltagare, dessutom från olika branscher tvärs över hela den svenska arbetsmarknaden. För mig är nätverksträffarna ett vattenhål i en intensiv arbetssituation.”