Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk

Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk ger dig som HR-chef, personalchef, förhandlare eller ombudsman möjlighet att i en mindre grupp löpande fördjupa dina kunskaper om arbetsrätten.

Vid varje tillfälle föreläser olika gästföreläsare kring ett aktuellt tema och det är personer inom arbetsrätten som är experter inom olika områden. Föreläsningen är informell och det finns tid för frågor, både i allmänhet och frågor som berör just din verksamhet. I slutet av varje träff har du deltagare möjlighet att tillsammans med de andra utbyta erfarenheter, ta upp egna case med mera inom arbetsrättens område. Det är en bra balans mellan teori och praktik och teorin är dessutom väldigt tillämpbar.

Du får fördjupa dig i de arbetsrättsliga frågorna i en mindre grupp. Tillsammans med nätverksledaren träffas ni och du får inspiration, fördjupad kunskap, insikter och konkreta råd och som du kan använda i din organisation.

Ämnena beslutas tillsammans i gruppen utifrån vad som är aktuellt för tillfället eller efterfrågas och blir på detta sätt skräddarsydda efter gruppen och dess sammansättning för tillfället.

Nätverket vänder sig till dig som jobbar med arbetsrättsliga frågor som t.ex. HR-chef, personalchef, förhandlare eller ombudsman. Gruppen består idag av deltagare från både privat och offentlig sektor. Gruppen är tillräckligt liten för att bjuda in till förtroendefulla samtal men samtidigt tillräckligt stor för att rymma mycket kompetens. I nätverket diskuterar vi svåra frågor i våra verksamheter och delar med oss av erfarenheter och kompetens.

Erbjudande:
Ett medlemskap ger möjlighet till fem nätverksträffar
Frukost och lunch
Möjlighet för en kollega att gå i deltagarens ställe

Vill du anmäla dig eller har frågor?
E-post: mattias.croneborg@nyteknikgroup.se

Frukost, fika och lunch är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura innan första träffen. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta oss för information om grupprabatter: mattias.croneborg@nyteknikgroup.se

Pris

22 995 kr / år + moms

Frukost, fika och lunch är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura innan första träffen. Alla priser är exklusive moms.

Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta oss för information om grupprabatter: mattias.croneborg@nyteknikgroup.se

Lokal

Lag & Avtal/ Ny Teknik Group
Adress: Birkagatan 16 C, 113 39, Stockholm
Eller via Teams.

Avbokning och överlåtelse

Du tecknar dig för ett årsmedlemskap i taget från det datum du blir medlem. Medlemskapet kan inte sägas upp förrän de 12 månaderna utlöpt. Om du får förhinder och inte kan delta på en av nätverksträffarna kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Ditt medlemskap förlängs automatiskt om du inte säger upp det två månader innan det går ut.

Betalningsvillkor

Betalning sker för hela året – samtliga 5 träffar – i takt med ny- eller omtecknande av årsmedlemskap.

Information om behandling av personuppgifter

Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Ny Teknik Events. Den kan delas med andra företag inom Ny Teknik Group. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Anmälan & frågor

E-post: mattias.croneborg@nyteknikgroup.se

Lag & Avtal

Kommande nätverksträffar hösten 2021/våren 2022:

Tid: 9-12
28 januari 2022
18 mars 2022
6 maj 2022

Bli medlem
Som medlem köper du fem tillfällen i rad och det går bra att börja när som helst det passar. Om du inte har möjlighet att gå vid ett tillfälle kan en kollega komma istället.

Vill du anmäla dig eller har frågor?
E-post: mattias.croneborg@nyteknikgroup.se

Vad säger våra medlemmar?

Johanna Ros, HR-ansvarig, Trygghetsstiftelsen

”Genom deltagande i HR-nätverket håller jag mig á jour med viktiga arbetsrättsliga frågor och får samtidigt möjlighet till erfarenhetsutbyte och vidgade vyer tillsammans med andra HR-chefer. Dessutom har jag vid behov möjlighet att kontakta den som är ansvarig för nätverket i de fall jag har en arbetsrättslig fråga som jag vill bolla med en arbetsrättsexpert”.

Anders Görlinge, HR Business Partner, Sweco HR

”Arbetsrätt är ett komplext område där saker och ting sällan är svart eller vitt. Via mitt deltagande i Lag & Avtals Arbetsrättsliga Nätverk håller jag mig uppdaterad kring vad som händer inom området och har möjlighet att ta del av och bolla aktuella arbetsrättsliga ärenden bland en grupp erfarna HR-kollegor.”

Eva Forslind, förhandlingschef, SJ AB

”Nätverket är lika mycket faktapåfyllning i arbetsrättsliga frågor som en unik möjlighet att ge och få ur en aldrig sinande bank av erfarenheter från både nätverksledaren och deltagare, dessutom från olika branscher tvärs över hela den svenska arbetsmarknaden. För mig är nätverksträffarna ett vattenhål i en intensiv arbetssituation.”