Lag & Avtal – För chefer med personalen och arbetsrätten i fokus

Lag & Avtal är Sveriges främsta nyhetskälla för nyheter inom arbetsrätt. Vi erbjuder senaste nytt om nya domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen, expertkommentarer om rättspraxis och debatt om aktuella ämnen inom arbetsrätt och arbetsmarknad. Vår bevakning av arbetsrättens utveckling är heltäckande.  

Lag & Avtal ger också praktisk vägledning till personalansvariga och förtroendevalda om de frågor och problem som uppstår mellan arbetsgivare och anställda. Aktuella nyheter och fördjupningar får du genom nyhetsbrevet som kommer varje vecka. Därtill har vi ett magaisn som distribueras med posten. Allt material samlas på webbplatsen www-lag-avtal.se där artiklarna är sökbara alla magasin finns i PDF-format. Har du det digitala paketet får du dessutom ett specialnyhetsbrev med referat från alla domar från Arbetsdomstolen samma dag som de meddelas och också referat från alla stämningsansökningar som kommit till Arbetsdomstolen den aktuella veckan. 

För de som påverkar arbetsrätten i praktiken 

Lag & Avtal är chefens bästa vän när det gäller personalfrågor av juridisk karaktär. Vi skriver dagligen om vad som händer inom arbetsrätten, om nya lagar och domar, bevakar kollektivavtalen, samt vägleder i de frågor och problem som kan uppstå i relationen mellan arbetsgivare och anställda. Under avtalsrörelsen punktmarkerar vi parterna på arbetsmarknanden för att en heltäckande bevakning så länge avtalsrörelsen pågår. 

Våra läsare och besökare är välutbildade och motiverade personal- och HR-chefer, ledare i organisationer och fackförbund samt jurister. Gemensamt är att de alla medverkar och tar beslut inom frågor som rör HR och arbetsrätt samt investerar i företagstjänster som kan förbättra arbetsmiljön. Och de är alla engagerade i sin viktigaste resurs – personalen.  

Lag & Avtal rankas som en av Sveriges främsta facktidningar vad avser aktualitet, trovärdighet och fördjupad information.* 

*Källa: Sifo/Orvesto QRS

Välutbildade

53% av läsarna har en högskole- eller universitetsutbildning, 11% har avlagt en juristexamen.

Beslutsfattare

Påverkare inom arbetsrätt och avtalsfrågor

76% av läsarna har ett stort engagemang för arbetsrätt. De är även starka påverkare vid val av HR-, personal och rekryteringstjänster, samt i juridik- och avtalsfrågor.

De jobbar med HR- och personalfrågor

23% arbetar med HR- och personalfrågor och 34% har ett stort eller avgörande beslutsinflytande vid personalrekrytering.

Digitala och mobila läsare

Den digitala läsaren har en snittlig lästid på 6,08 minuter och 25% av de unika besökarna kommer via mobilen.

Stort inflytande över val av företagstjänster

Stort inflytande över val av företagstjänster

65% investerar i företagstjänster som förbättrar arbetsmiljön och har ett avgörande beslutsinflytande vid val av dessa.

Deltar i MBL-förhandlingar

24% deltar i MBL-förhandlingar för arbetsgivaren, mot ca 2% av snittsvensken.

7097

Mobilt, Unika besökare / vecka, KIA-index vecka 3 2021

20 000

Tidningsläsare /
utgåva, Orvesto Näringsliv 2023

76%

Av Lag & Avtals läsare är engagerade i arbetsrätt och arbetsmiljö.

Arbetsrätt engagerar

Våra läsare har ett högt engagemang inom personal- och ledarskapsfrågor, arbetsmiljö och arbetsrätt. De har också stort eller avgörande beslutsinflytande inom personalrekrytering och arbetsmiljöfrågor.

Källa: Orvesto Näringsliv 2019.

Chefsbefattning och/eller personalansvar
45%
Sitter i företagsledningen
27%
Stort eller avgörande beslutsinflytande
55%
Ingår i styrelse
12%

Produkt- och prisinformation

Här hittar du detaljerad information om våra målgrupper, våra annonspriser samt utgivningsplaner för Lag & Avtal.

Kontakta oss redan idag!

Med Lag & Avtal kan ditt varumärke bygga en långsiktig relation med våra aktiva läsare alla veckans dagar, oavsett om det är i vårt magasin, på våra digitala plattformar eller uppskattade events.