Brand Arena – Vi hjälper dig att nå fram

Brand Arena är Ny Teknik Groups erbjudande till varumärken och företag som vill nå beslutsfattare i svenskt näringsliv i en redaktionell miljö. I vår medieplattform för native- och branded content ingår starka varumärken, häribland Ny Teknik, Lag & Avtal, Ingenjörskarriär och Personal & Ledarskap.

Brand Arena skapar effektiv kommunikation med relevanta budskap och tydlig information. Vi gör det i rätt miljö och i rätt kontext till just den målgrupp du vill nå.

Brand Arena

Ovärderliga möten

Skapa innehåll

Vi diskuterar vilket anslag i kommunikationen som är mest relevant och som kommer engagera våra läsare mest. Vår övertygelse är att ert varumärke och era specialister har en intressant och läsvärd story att berätta – och att det kan skapa ett värde för våra läsare!

Vi hjälper dig att nå fram

Distribuera i rätt kanaler

Våra specialister på Brand Arena hjälper dig att identifiera just de kanaler där din målgrupp finns. Det kan vara någon av våra tidningsplattformar, ett nyhetsbrev, sociala kanaler eller kanske ett mejl skickat direkt till rätt beslutsfattare. När vi tillsammans hittat rätt kombination så hjälper våra projektledare er att koordinera hela aktiviteten.

Stort inflytande över val av företagstjänster

Uppföljning

Fördelen med att arbeta i Brand Arenas kanaler är möjligheten att skapa effektiv uppföljning. Vi kan säkerställa att exakt de personer som läst artiklar och engagerat sig i just er kommunikation får en relevant uppföljning. Det kan vara inbjudan till ett frukostmöte, en undersökning, ett webinar eller ett relevant erbjudande.

Kontakta oss redan idag!

Prata med din kontaktperson för information om vad Brand Arena kan göra för dig och ditt företag.

För Ny Teknik kontakta Per Törner, Patrik Nilsson eller Stefan Andersson och för Lag & Avtal och Arbetarskydd kontakta Annelie Landin.

Växeln: 08-796 66 50
E-post: brandarena@nyteknikgroup.se