Events – branschledande event och ovärderliga möten

Sveriges viktigaste beslutsfattare, påverkare och specialister kommer till våra branschledande event. Vi genomför välrenommerade konferenser och seminarier knutna till varumärken som Ny Teknik och Lag & Avtal som handlar om allt från finans och startups till arbetsrätt.

Eventen byggs runt aktuella och spännande ämnen inom respektive varumärke och fungerar som naturliga mötesplatser. På scenen får du som deltagare lyssna till intressanta presentationer från utövare, specialister och strateger både från Sverige och globalt. Här möts deltagare för att nätverka, utbyta erfarenheter och lära sig allt om den senaste utvecklingen. Flera av våra event är kända som branschens naturliga årliga mötesplats så som 33-listan och Svåra Uppsägningar.

Ny Teknik

Ny Teknik samlar varje år landets 33 absolut hetaste uppstartsbolag.

Läs mer om 33-listan

Lag & Avtal

För 12:e året i rad anordnar Lag & Avtal frukostseminarium om svåra uppsägningar.

Mer om svåra uppsägningar

Lag & Avtal

Lag & Avtals arbetsrättsliga nätverk träffas fem gånger om året, där du får möjlighet att fördjupa dig i de arbetsrättsliga frågorna i en mindre grupp.

Arbetsrättsliga nätverket